Νέες προοπτικές στο χώρο της Υγείας ανοίγει η νανοϊατρική, καθώς προσφέρει νέα εργαλεία για διάγνωση και θεραπεία, βελτιωμένη ακρίβεια στην απεικόνιση και ανίχνευση βλαβών σε πιο πρώιμο στάδιο σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους, στοχευμένη θεραπεία, αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, καθώς και χρήση λιγότερο επεμβατικών τεχνικών. 


Κυρίως ο τομέας της  ογκολογίας, έχει να επωφεληθεί τα μέγιστα από την ανάπτυξη της νανοϊατρικής, με την εισαγωγή εξατομικευμένων προσεγγίσεων στοχευμένης διάγνωσης και θεραπείας για όλους του τύπους καρκίνου.
Θέματα όπως οι καινοτόμες αντικαρκινικές νανοθεραπείες, οι νανοπλατφόρμες στη μοριακή απεικόνιση, τα «ευφυή» νανοσυστήματα χορήγησης αντικαρκινικών φαρμάκων και τα νανοφάρμακα, οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για τη χρήση νανοτεχνολογικών προϊόντων, σχολιάστηκαν από τους καθηγητές, Ευστάθιο Ευσταθόπουλο, Αν. Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κώστα Δεμέτζο, Καθηγητής Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Μαρία Γαζούλη, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ και Αγάπη Πλουσή, Ερευνήτρια Επιστημονική Συνεργάτης, στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, στους οποίους απευθύνθηκε το  Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου