Μια Ευρώπη πλήρως παραδομένη στις ορέξεις των κεντρικών τραπεζιτών και στα κρυφά παραμάγαζα τους..Ενας κεντρικός τραπεζίτης που λειτουργεί με πλήρη ασυδοσία δίχως κανέναν έλεγχο από κανένα εποπτικό και ελεγκτικό μηχανισμό της ΕΕ διατελεί το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο που διαδραματίζεται σήμερα στην Ευρώπη..Το περιβόητο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που κάποιες πολιτικές μαριονέτες εντός Ελλάδος παρακαλάνε τον κεντρικό τραπεζίτη να μας εντάξει ως χώρα δεν είναι τίποτα άλλο από το μεγαλύτερο σκάνδαλο το οποίο σύμφωνα με στοιχεία του ισολογισμού της ΕΚΤ ανέρχεται στο ποσό των 2 τρις..

Τα μη συμβατικά μέτρα όπως οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες τα αποκαλούν και κανείς πολιτικός η οικονομολόγος σε αυτή την Ευρώπη παρωδία δεν αναρωτήθηκε γιατί τα αποκαλούν έτσι σε πλήρη εξέλιξη..Επιτέλους κάποιοι θα πρέπει να αποκαλύψουν τον στρατηγικό στόχο των διεθνών τραπεζιτών που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο του 38% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ μέχρι το 2023 ξεκινώντας από την Ελλάδα που σήμερα είναι το μεγαλύτερο τραπεζικό πείραμα που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη..

Ο κεντρικός τραπεζίτης έχει αναστείλει την κάθε δημιουργία χρήματος στην πραγματική οικονομία δηλαδή χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την ίδια ώρα επανεισάγει στην οικονομία αδρανές χρήμα που αποτυπώνει κατεστραμμένες αξίες και το οποίο προήλθε μέσα από την άσκηση νομισματικής πολιτικής και της σταθερότητας των τιμών..

Δημιουργεί χρήμα το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 2 τρις ευρώ και το διαθέτει μόνο στους κατόχους εταιρικών και κρατικών ομολόγων και δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους τραπεζίτες και τα παραμάγαζα τους που τα βαφτήσανε funds..Θα μας παρουσιάζουν πως η Ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε τροχιά ανάπτυξης και πως μεγεθύνεται το ΑΕΠ αλλά αυτό θα συμβαίνει μόνο στα χέρια των τραπεζιτών..

Την ώρα που κλείνουν την στρόφιγγα προς την πραγματική οικονομία και στις επιχειρήσεις οι μόνοι που θα κυκλοφορούν με ρευστότητα θα είναι τα παραμάγαζα του όπου θα αγοράζουν τα πάντα σε μια ευρώπη έρμαιο τους..


Ενας κεντρικός τραπεζίτης που επανεισάγει στην οικονομία κάλπικο χρήμα ψωνίζει ότι γουστάρει από όποιον γουστάρει όποτε γουστάρει και δεν δίνει σε κανέναν λογαριασμό και δεν υπάρχει κανείς σε αυτή την Ευρώπη παρωδία να αποκαλύψει το έγκλημα του κεντρικού τραπεζίτη...δείτε τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός της ΕΚΤ.

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 12ης Μαΐου 2017.


 16 Μαΐου 2017

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Μαΐου 2017 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) μειώθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ λόγω της πώλησης χρυσού από μία εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος για τον σκοπό της παραγωγής αναμνηστικού κέρματος.
Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 279,3 δισεκ. ευρώ.
Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας
Είδος πράξης
Ποσό κατά τη λήξη
Νέο ποσό
11 Μαΐου 2017
Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών
35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ
35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 296,8 δισεκ. ευρώ. Τατραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 1.124,7 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 26,6 δισεκ. ευρώ σε 140,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε 180,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 13,7 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.
Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων(στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 600,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 600,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα). Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 14,8 δισεκ. ευρώ σε 1.974,7 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής
Δηλωθείσα αξία στις 12 Μαΐου 2017
Εβδομαδιαία μεταβολή - Αγορές
Εβδομαδιαία μεταβολή - Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1
8,3 δισεκ. ευρώ
-
-
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2
5,8 δισεκ. ευρώ
-
-
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3
218,6 δισεκ. ευρώ
+1,2 δισεκ. ευρώ
-
Πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων
23,8 δισεκ. ευρώ
+0,1 δισεκ. ευρώ
-0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα
84,9 δισεκ. ευρώ
+1,5 δισεκ. ευρώ
-
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα
1.534,8 δισεκ. ευρώ
+12,0 δισεκ. ευρώ
-
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων
98,4 δισεκ. ευρώ
-
-

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 7,1 δισεκ. ευρώ σε 1.165,6 δισεκ. ευρώ.
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ)
Υπόλοιπο
Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1
Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό
404.102
−21
2
Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
320.923
1.174

2.1
Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ
77.400
10

2.2
Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού
243.523
1.164
3
Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ
32.253
−2.324
4
Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
17.039
277

4.1
Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια
17.039
277

4.2
Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ
0
0
5
Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής
781.232
−798

5.1
Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης
13.679
−750

5.2
Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
767.304
0

5.3
Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας
0
0

5.4
Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις
0
0

5.5
Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης
248
−48

5.6
Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων
0
0
6
Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ
79.618
995
7
Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ
2.271.448
13.922

7.1
Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής
1.974.698
14.798

7.2
Λοιποί τίτλοι
296.750
−876
8
Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ
26.372
0
9
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
237.602
538
Σύνολο ενεργητικού
4.170.588
13.763

Παθητικό (εκατ. ευρώ)
Υπόλοιπο
Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου