Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών είναι Αντισυνταγματική σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ. Αντιδράστε

Όσοι χρωστάτε στο Δημόσιο και ενώ δεν έχετε ούτε τα απαραίτητα προς το ζην και φοβάστε τις Κατασχέσεις..
Στείλτε ένα ωραίο έγγραφο με Δικαστικό Επιμελητή (25 ευρώ κοστίζει περίπου η επίδοση) , μέσα στο οποίο θα αναφέρετε ότι επικαλείστε τις Αποφάσεις  3316/2014  και 1260/2015  του  ΣτΕ , σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου και προειδοποιείστε τους ,  πως έτσι και το κάνουν , θα καταθέσετε εσείς Διαταγή Πληρωμής ζητώντας το ποσό πίσω , σύμφωνα με την απόφαση 819/2015 του  ΣτΕ ,  αλλά και Αγωγή , ζητώντας  Αποζημίωση για Απάτη και Ψυχική Οδύνη , τόσο από τον Δημόσιο Φορέα , αλλά και από την Τράπεζα.
Επίσης , δείξτε Αλληλεγγύη και ενημερώστε όποιον γνωστό έχετε για αυτήν την δυνατότητα.

Η μόνη πιθανότητα που έχουμε για να επιβιώσουμε , πλέον είναι μόνο η συνεργασία.    

Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου