Με την εισπραξιμότητα των φόρων να είναι διαρκώς μειούμενη καθώς οι φοροδοτικές αντοχές των πολιτών έχουν χτυπήσει κόκκινo, τα δεδομένα που δημοσιοποίησε η ΓΓΔΕ φέρνουν νέους πονοκεφάλους στην κυβέρνηση, πόσο μάλλον όταν με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις στο τέλος του χρόνου η εισπραξιμότητα των φόρων (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, φόρος ακινήτων) πρέπει να φτάσει στο 81,5%.
Αναλύοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, προκύπτει ότι περίπου το 20% των χρεών προέρχονται από απλήρωτες δόσεις φόρου εισοδήματος.
Ειδικότερα, στις αρχές του 2016 ανέρχονταν στα 15,9 δισ ευρώ, όντας η τρίτη μεγαλύτερη “πηγή” δημιουργίας οφειλών στις εφορίες, μετά από τα απλήρωτα πρόστιμα του ΚΒΣ (30,8 δισ ευρώ) και τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ (17,3 δισ ευρώ).
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, στο τέλος του 2013, η εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έφτανε στο 66,20%, καθώς επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου των 5,557 δισ ευρώ στα κρατικά ταμεία μπήκαν 3,678 δισ ευρώ.
Ένα χρόνο μετά, το 2014 η απόδοση έπεσε στο 65,44%, παρά το ότι ο πήχης είχε πέσει στα 4,172 δισ ευρώ, καθώς εισπράχθηκαν 2,730 δισ ευρώ, ενώ πέρυσι υποχώρησε περαιτέρω στο 63,83% αφού οι εισπράξεις περιορίστηκαν στα 2,280 ευρώ έναντι στόχου 3,571 δισ ευρώ.
Μειούμενη είναι και η απόδοση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, αν και διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το 2013 η απόδοση του φόρου έφτασε στο 92,80%, δύο χρόνια αργότερα, στο τέλος του 2015 έπεσε στο 81,84%.
Η βασική αιτία δεν είναι άλλη από την αύξηση των φορολογικών βαρών στα νομικά πρόσωπα, τα οποία από τα 1,663 δισ ευρώ το 2013 έφτασαν στα 3,565 δισ ευρώ στο τέλος της περασμένης χρονιάς!

 tokarfi.gr
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου