Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα τελευταία στοιχεία γύρω από τις συνθήκες που βιώνουν 4 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Όπως αναφέρει η Κομισιόν, στην Ελλάδα το 2015 βρισκόταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 37,8% των παιδιών (περίπου 710.000 παιδιά), έναντι 28,7% το 2010. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση του εν λόγω ποσοστού στην Ε.Ε. την τελευταία πενταετία.
Στην Ε..Ε το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε από 27,5% το 2010 σε 26,9% το 2015 (περίπου 25,26 εκατομμύρια παιδιά).
Μετά την Ελλάδα, η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ 2010 - 2015 του ποσοστού των παιδιών που ζουν στο όριο της φτώχειας καταγράφεται στην Κύπρο (7,1 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ιταλία (4 ποσοστιαίες μονάδες).

Στην Ε.Ε. τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών που ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας καταγράφονται στη Ρουμανία (46,8%), στη Βουλγαρία (43,7%), στην Ελλάδα (37,8%), στην Ουγγαρία (36,1%), στην Ισπανία 34,4%) και στην Ιταλία (33,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία (14%), στη Φινλανδία (14,9%) και στη Δανία (15,7%).
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου