ΕΚΑΤΟ!!! ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΟΥΛΙΚΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως τα παραθέτει το michanikos.gr


Δικαιολογητικά Άδειας έγκρισης δόμησης
1. ΑΙΤΗΣΗ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή του έχοντος το ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ με τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ α) ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΓΣΑ ’87 &  β) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
5.  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
6. 3% ΤΣΜΕΔΕ, ΦΕΜ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
      7.     ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΛΟ Για τις περιοχές όπου ΕΧΕΙ ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο
1. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για τις περιοχές όπου ΕΧΕΙ ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ όπου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Για ΟΛΕΣ τις περιοχές
4. ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Όπου υπάρχουν.
6. ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Όπου απαιτείται.
7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Όπου απαιτείται.
8. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Στις εκτός σχεδίου περιοχές και όπου απαιτείται.
9. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για το ύψος κτιρίου Όπου απαιτείται.
10.             ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ από το γήπεδο ή σε απόσταση <15 μ
11.             ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Στις εκτός σχεδίου περιοχές όπου απαιτείται.
12.             ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ όπου απαιτείται.
13.             ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΔΕΗ (όταν ο προβλεπόµενος όγκος των κατασκευών στο οικόπεδο, µε εξάντληση του συντελεστή δόµησης, είναι ή θα είναι µεγαλύτερος από 2.500 κ.µ.-συµπεριλαµβάνονται υπόγεια, ηµιυπαίθριοl κτλ)
14.             ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ Για τους προσφυγικούς οικισμούς.
15.             ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (πρώην ΕΠΑΕ) Όπου απαιτείται πριν την κατάθεση του φακέλου.
16.             ΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ του Ν.1221/81 Όπου υπάρχει υποχρέωση.
17.             α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ
             β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ Ο.Τ. &  ΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
             γ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Ν. 1337/83)
1. ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (λεκτικό διάγραμμα, εγκριτική Νομάρχη)
26. Προϋπολογισμός του έργου
27. υπολογισμός αμοιβής των μελετών
28. Συμφωνητικό  αμοιβής μελετών
29. Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη
30. Κρατήσεις ιδιοκτήτη ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ-ΔΗΜΟΥ-ΚΗ
31. Τεχνική έκθεση για τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής ή διάγραμμα εφαρμογής (εγκύκλιος 98/89).
32.  Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας
33.  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μηχανικού από ΤΣΜΕΔΕ
34.  ΤΕΕ για την εξόφληση των εισφορών από τον μηχανικό
35. ΕΚΤΟΣ Σ.Π Έγκριση από Δ.Τ.Υ  - Μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή Έγκρισης  εισόδου –εξόδου ή απαλλαγής όταν το γήπεδο έχει πρόσωπο σε ∆ιεθνή, Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό (πάντα εκτός σχεδίου, πλην κατοικιών)
36.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΕΝΤΟΣ  Εγκριση από τη Δ/νση Συγκοινωνιών -Μεταφορών για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων διάθεσης υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων
37.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΕΝΤΟΣ  Εγκριση από τη Δ/νση Συγκοινωνιών -Μεταφορών για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων διάθεσης υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων
38.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΕΝΤΟΣ Εγκριση από το Υπουργ.Πολιτισμού ή Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για κηρυγμένα ιστορικά κτίρια - μνημεία - έργα τέχνης κ.λπ.
39.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Εγκριση του Υπουργείου Κοιν.Υπηρεσιών –κοινωνικής Πρόνοιας για κλινικές, νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί κτλ
40.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ  Εγκριση του Υπουργείου Βιομηχανίας, (Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργαστήρια, Βιοµηχανικές αποθήκες στο ίδιο οικόπεδο-για κάθε µεταποιητική δραστηριότητα)
41. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Έγκριση αεροπορίας (για κατασκευή σε απόσταση µέχρι και 5.000 µ. από πολιτικό ή στρατιωτικό αεροδρόμιο, εντός ή εκτός σχεδίου ή κοντά σε αεροβοήθηµα-πλην εξαιρέσεων)
42.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Εγκριση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών για Συνεργεία αυτοκινήτων-µοτοποδηλάτων, Πρατήρια υγρών καυσίµων κτίρια σταθμών αυτοκινήτων
43. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Εγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, για κτίρια εκπαιδευτηρίων κ.λπ.
44. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Εγκριση από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων,  όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο και ζητείται άδεια ανέγερσης ή εκσκαφών.
45.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Εγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για αθλητικές εγκαταστάσεις.
46. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Εγκριση του ΕΟΤ για τουριστικές εγκαταστάσεις (Ξενοδοχεία, Ξενώνες κτλ).
47. ΕΝΤΟΣ Εγκριση της ΔΕΦΑ όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που υπάρχει δίκτυο αερίου.
48. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Έγκριση Δ/νση Γεωργίας  λειτουργικότητας για γεωργικές αποθήκες-
49. ΕΚΤΟΣ Σ.Π Έγκριση ∆ιεύθυνση Υγιεινής για (Βουστάσια, Πτηνοτροφεία κτλ) κτηνοτροφικά κτίρια
50.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π – Έγκριση από Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο (εµπορική αποθήκη - επαγγελματικές αποθήκες
51. ΕΚΤΟΣ Σ.Π  Εγκριση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ μελέτης  (βιοτεχνίες-γεωργο-κτηνοτροφικές μονάδες)
52. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –Έγκριση Δ/νσης Ανάπτυξης Παρέκκλιση ποσοστού κάλυψης-αποστάσεων για βιοτεχνικά
53. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –Έγκριση Περιφέρειας για κάλυψη –αποστάσεις  για γεωργο- κτηνοτροφικά
54. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –βεβαίωση από Δ/νση Γεωργίας περί  γόνιμης-παραγωγικής  γης για εκτός σχεδίου
55. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –∆ασαρχείου (πάντα εκτός σχεδίου)
56. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Οριογραµµή ρέµατος ή έγκριση προστατευτικών τεχνικών έργων (όταν κτίζουµε κοντά σε ρέµα-µέχρι και 20 µ. από την άκρη του- συµπεριλαµβάνονται περιφράξεις και διαµορφώσεις)
57.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Εφορία ∆ηµοσίων Κτηµάτων -Καθορισµός αιγιαλού (για δόµηση κοντά σε θάλασσα, απαιτείται και εντός σχεδίου)
58. ΕΝΤΟΣ Απόφαση Νοµάρχη για διατηρούµενη οδό προ του 1923 (όποτε υπάρχει)
59. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ -Υπ. Παιδείας-Επιτροπή Φροντιστηρίων (σχολικά κτίρια, φροντιστήρια)
60. ΕΚΤΟΣ Σ.Π - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού-Απόφαση όρων δόµησης (Αθλητικές εγκαταστάσεις-)
61. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ - Επιτροπή Κινηµατογράφων (κινηµατογράφοι, θέατρα)
62. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ειδικές περιπτώσεις (Π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σταθµούς παραγωγής ενέργειας κ.α.)
63. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Έγκριση παρέκκλισης (όπου γίνεται χρήση παρέκκλισης, π.χ. κάλυψη ή ύψος κτλ κατά παρέκκλιση του διατάγµατος εκτός ή του ΓΟΚΙ1985-άρθ. 21- κ.α.)


Δικαιολογητικά Άδειας δόμησης

1.     ΑΙΤΗΣΗ του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή του έχοντος το ΝΟΜΙΜΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ
1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
5. ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
6. ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
7.  ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       θεωρημένη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
8. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ       εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του κάθε μελετητή μηχανικού
10.             ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ του έργου
11.             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
12.             ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
13.             ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
15.  ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Εγκρίσεις άλλων Φορέων και Υπηρεσιών - ΚΥΑ 7533/12-άρθρο 1 παρ δ & ε

δ. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του έργου.
ε. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών, σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων

1. ΕΝΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Όπου απαιτείται.
2. ΕΚΤΟΣ Σ.Π ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ από το γήπεδο ή σε απόσταση <15 μ
3. ΕΚΤΟΣ Σ.Π ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ όπου απαιτείται.
4. ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΔΕΗ (όταν ο προβλεπόμενος όγκος των κατασκευών στο οικόπεδο, µε εξάντληση του συντελεστή δόμησης, είναι ή θα είναι µμεγαλύτερος από 2.500 κ.µ.-συμπεριλαμβάνονται υπόγεια, ηµιυπαίθριοl κτλ)
5. ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ Για τους προσφυγικούς οικισμούς.
6. ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (πρώην ΕΠΑΕ) Όπου απαιτείται πριν την κατάθεση του φακέλου.
7. ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΕΝΤΟΣ έγκριση του αρμόδιου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
8. ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΕΝΤΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ του Ν.1221/81 Όπου υπάρχει υποχρέωση.
9. ΕΚΤΟΣ Σ.Π-α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ
             β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ Ο.Τ. &  ΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
             γ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Ν. 1337/83)
1. ΕΝΤΟΣ ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (λεκτικό διάγραμμα, εγκριτική Νομάρχη)
11. ΕΝΤΟΣ Τεχνική έκθεση για τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής ή διάγραμμα εφαρμογής (εγκύκλιος 98/89).
12. ΕΚΤΟΣ Σ.Π- Έγκριση από Δ.Τ.Υ  - Μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή Έγκρισης  εισόδου –εξόδου ή απαλλαγής όταν το γήπεδο έχει πρόσωπο σε ∆ιεθνή, Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό (πάντα εκτός σχεδίου, πλην κατοικιών)
13. Εγκριση λειτουργικότητας:
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΕΝΤΟΣ  Δ/νση Συγκοινωνιών -Μεταφορών για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων διάθεσης υγρών καυσίμων - Συνεργεία αυτοκινήτων-µοτοποδηλάτων, κτίρια σταθμών αυτοκινήτων
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π-ΕΝΤΟΣ  Υπουργ.Πολιτισμού ή Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για κηρυγμένα ιστορικά κτίρια - μνημεία - έργα τέχνης κ.λπ.
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ  Υπουργείου Κοιν.Υπηρεσιών –κοινωνικής Πρόνοιας για κλινικές, νοσοκομεία, παιδικοί σταθµοί κτλ
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ  Υπουργείου Βιομηχανίας, (Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργαστήρια, Βιοµηχανικές αποθήκες στο ίδιο οικόπεδο-για κάθε µεταποιητική δραστηριότητα)
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Υπουργείο Παιδείας, για κτίρια εκπαιδευτηρίων κ.λπ.
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για αθλητικές εγκαταστάσεις.
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ ΕΟΤ για τουριστικές εγκαταστάσεις (Ξενοδοχεία, Ξενώνες κτλ).
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ -Υπ. Παιδείας-Επιτροπή Φροντιστηρίων (σχολικά κτίρια, φροντιστήρια)
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού-Απόφαση όρων δόµησης (Αθλητικές εγκαταστάσεις-)
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ - Επιτροπή Κινηµατογράφων (κινηµατογράφοι, θέατρα)
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ  Δ/νση Γεωργίας  λειτουργικότητας για γεωργικές αποθήκες-
·        ΕΚΤΟΣ Σ.Π ∆ιεύθυνση Υγιεινής για (Βουστάσια, Πτηνοτροφεία κτλ) κτηνοτροφικά κτίρια
·         ΕΚΤΟΣ Σ.Π – Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο (εµπορική αποθήκη - επαγγελματικές αποθήκες
14. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Έγκριση ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ αεροπορίας (για κατασκευή σε απόσταση µέχρι και 5.000 µ. από πολιτικό ή στρατιωτικό αεροδρόμιο, εντός ή εκτός σχεδίου ή κοντά σε αεροβοήθηµα-πλην εξαιρέσεων)
15. ΕΚΤΟΣ Σ.Π  Εγκριση της ΔΕΦΑ όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που υπάρχει δίκτυο αερίου.
16. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –βεβαίωση από Δ/νση Γεωργίας περί  γόνιμης-παραγωγικής  γης για εκτός σχεδίου
17. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –∆ασαρχείου (πάντα εκτός σχεδίου)
18. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Οριογραµµή ρέµατος ή έγκριση προστατευτικών τεχνικών έργων (όταν κτίζουµε κοντά σε ρέµα-µέχρι και 20 µ. από την άκρη του- συµπεριλαµβάνονται περιφράξεις και διαµορφώσεις)
19.  ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Εφορία ∆ηµοσίων Κτηµάτων -Καθορισµός αιγιαλού (για δόµηση κοντά σε θάλασσα, απαιτείται και εντός σχεδίου)
20. ΕΝΤΟΣ Απόφαση Νοµάρχη για διατηρούµενη οδό προ του 1923 (όποτε υπάρχει)
21. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ειδικές περιπτώσεις (Π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σταθµούς παραγωγής ενέργειας -βιοτεχνίες-γεωργο-κτηνοτροφικές μονάδες κ.α.)
22. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Έγκριση παρέκκλισης κάλυψη ή ύψος κτλ - Δ/νσης Ανάπτυξης για βιοτεχνικά & Περιφέρειας για γεωργο- κτηνοτροφικά ή Ειδικών κτιρίων ΓΟΚΙ1985-άρθ. 21
23. ΕΚΤΟΣ Σ.Π –ΕΝΤΟΣ Εγκριση από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων,  όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο και ζητείται άδεια ανέγερσης ή εκσκαφών.


Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου