Στην Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός λόγω των τεραστίων προβλημάτων του ιταλικού χρηματοπιστωτικού συστήματος – με τις πιθανότητες χρεοκοπίας της Monte Paschi να υπολογίζονται πλέον στο 40%, με κριτήριο τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS). Η τιμή της μετοχής της τράπεζας σημειώνει πτώση της τάξης του -45% μετά το BREXIT – ενώ πολλές άλλες ιταλικές τράπεζες χάνουν μεγάλο ποσοστό της τιμής τους.
Περαιτέρω με βάση το δείκτη του Τέξας (Texas Ratio), ο οποίος προσμετρά τα μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία και τα δάνεια (συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν εξυπηρετούνται για πάνω από 90 ημέρες), διαιρώντας τα με τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της τράπεζας συν τα αποθεματικά της για την απώλεια δανείων, τρεις ιταλικές τράπεζες και δύο ελληνικές υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του 100% – όπως φαίνεται από το γράφημα που ακολουθεί.


 Αμέσως μετά όμως ακολουθούν δύο ακόμη ιταλικές τράπεζες, από τις μεγαλύτερες της χώρας – γεγονός που επεξηγεί τις ανησυχίες, κυρίως αυτές της ιταλικής κυβέρνησης, της γερμανικής και της ΕΚΤ.
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου