Οριακά επί τα χείρω αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την πορεία της οικονομίας το β’ τρίμηνο του 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατά τη δεύτερη μέτρηση των δεδομένων. 

Με βάση αυτή και με εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, παρουσίασε αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2016 (έναντι της αύξησης 0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 2ου τριμήνου). 

Σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2015 (ετήσια) παρουσίασε μείωση 0,9% (έναντι πτώσης 0,7% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση). 

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ παρουσίασε πτώση 0,4% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2015 έναντι της κάμψης 0,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση. Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. 

Οι παράμετροι Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: * Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2016. * Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1%. 

Μείωση κατά 1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. * Οι εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν κατά 0,6% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 3,5%. * Πτώση 0,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,5% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 4,4%. Οι ετήσιες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: * Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 1,9% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2015. * Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7%.  

Μείωση κατά 11,4% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,9% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 26,5%. * Μείωση κατά 7,1% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 22,6%.   Euro2day  
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου