Τροφές που εμποδίζουν τον σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας είναι το σκόρδο, τα σταφύλια, τα μούρα, τα μήλα, το σπανάκι, τα ψάρια, το ελαιόλαδο , οι ντομάτες, το πράσινο τσάι το ρόδι.

Ο καρδιακός μυς

Το μυοκάρδιο δηλαδή ο καρδιακός  ιστός της καρδιάς αποτελείται από μικρές κυλινδρικές μυικές ίνες έναν πυρήνα στο μέσο και μεγάλο αριθμό μιτοχονδρίων. πράγμα που δείχνει την ανάγκη για μεγάλη ενεργειακή παροχή.. Όλες οι μυικές ίνες των κόλπων και όλες οι μυικές ίνες των κοιλιών, συνδέονται μεταξύ τους σε πολύ στενή επαφή ώστε να αποτελούν ένα είδος ηλεκτρικής σύναψης όπου η διέγερση μεταδίδεται από την μια ίνα στην άλλη δίχως την  μεσολάβηση διαβιβαστικής ουσίας. Έτσι η διέγερση μιας ίνας των κόλπων μεταδίδεται σε όλες τις ίνες του μυοκαρδίου των κόλπων και αντίστοιχα στις κοιλίες.

Από την ηλικία των 20 χρόνων και μετά αρχίζει μια μείωση της ισχύος της καρδιακής μυικής ίνας. Από τα 60 και μετά αρχίζει μια μείωση των βηματοδοτικών κυττάρων της καρδιάς που ευθύνονται για τον έλεγχο των καρδιακών παλμών ( που γεννούν και μεταδίδουν ρυθμικές ηλεκτρικές ώσεις )
Επίσης η καρδιά του υπερήλικα υστερεί ως προς την φωσφορυλίωση των κυττάρων που σχετίζονται με τις ενεργειακές ανάγκες του κυττάρου και την διακίνηση ιόντων ασβεστίου

Σε περίπτωση που το μυοκάρδιο της καρδιάς ασκεί αυξημένο έργο σε μια ή περισσότερες κοιλότητες, το μυοκάρδιό της υπερτρέφεται. Παράδειγματα σε αθλούμενους παρατηρείται υπερτροφία όλων των χώρων της καρδιάς ιδιαίτερα της αριστερής κοιλίας.

Η αμυλοείδωση

Εάν η υπερτροφία της καρδιάς υπερβεί ορισμένο όριο οι ίνες εκφυλίζονται με αποτέλεσμα να παραμένουν μεγάλες χωρίς να επιτελούν αντίστοιχο έργο.(καρδιακή ανεπάρκεια). Στην ανθρώπινη καρδιά αλλά και άλλων θηλαστικών την υπερτροφία ακολουθεί και η καθίζηση κυρίως στους κόλπους αμυλοειδούς (αμυλοείδωση) που είναι συσσωμάτωση πρωτεινών που δεν διασπώνται και καθιζάνουν σε ινίδια. Αυτό δυσκολεύει τον καρδιακό παλμό.

Πως νευρώνεται η καρδιά

Στην καρδιά καταλήγουν φυγόκεντρες (από το ΚΝΣ στην καρδιά) και κεντρομόλες νευρικές ίνες (προς τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο)
Οι παρασυμπαθητικές (φυγόκεντρες) φέρονται αρχικά σαν προγαγγλιακές με τα πνευμονογαστρικά νεύρα, καταλήγουν σε μικρά γάγγλια μέσα στο καρδιακό νευρικό πλέγμα. Συνεχίζουν σαν μεταγαγγλιακές , καταλήγοντας στους κόλπους της καρδιάς.  Όχι όμως στις κοιλίες.
Απελευθερώνουν ακετυλοχολίνη που αφού επιτελέσει το έργο της διασπάται από το ένζυμο χολινεστεράση. Σε περίπωση που λείπει το ένζυμο αυτό, η ακετυλοχολίνη παραμένει και δημιουργεί βραδυκαρδία.
Οι συμπαθητικές (φυγόκεντρες)  καταλήγουν σε γάγγλια της περιοχής του θώρακα και του αυχένα, από όπου συνεχίζουν σαν μεταγαγγλιακές και καταλήγουν σαν μυικές ίνες του μυοκαρδίου των κόλπων και των κοιλιών. Οι απολήξεις τους  καταλήγουν σε διάφορους υποδοχείς ή σαν ελεύθερες νευρικές απολήξεις στα τοιχώματα των κόλπων και των κοιλιών. Προκαλούν ένταση της συστολής και απελευθερώνουν τον νευροδιαβιβαστή νοραδρεναλίνη.
Την συστολή και διαστολή της καρδιάς επηρρεάζουν επίσης και τα ιόντα Καλίου του πλάσματος (αύξηση Καλίου εξασθενεί την συστολή) και ασβεστίου (αύξηση Ασβεστίου, αυξάνει την ένταση της συστολής)
Με τις κεντρομόλες νευρικές ίνες μεταφέρονται προς το ΚΝΣ μυνήματα-πληροφορίες,  σχετικά με την  πίεση στα τοιχώματα της καρδιάς και την διάταση, την τάση του οξυγόνου στα διάφορα σημεία του μυοκάρδιου.

Με την ηλικία υπάρχει μείωση των βηματοδοτικών κυττάρων και μια απώλεια 50% στις συνδετικές ίνες  του κολποκοιλιακού κόμβου σημαντικές για την λειτουργία της καρδιάς.
Ακόμα το ενδοπλασματικό δίκτυο της γερασμένης καρδιάς προσλαμβάνει το ασβέστιο λιγότερο αποτελεσματικά από την νεανική καρδιά.

 Η Στεφανιαία νόσος στηθάγχη και έμφραγμα μυοκαρδίου


Η τροφοδοσία της καρδιάς ξεκινά με δυο αρτηρίες  που ονομάζονται στεφανιαίες. Σύντομα διακλαδίζονται σε ένα πυκνότατο δίκτυο τριχοειδών αγγείων. Η τροφοδοσία του μυοκαρδίου γίνεται με ουσίες όπως τα λιπαρά οξέα, τα κετοσώματα, η γλυκόζη και τα αμινοξέα.
Είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να επικάθεται στο εσωτερικό των στεφανιαίεων αρτηρίιών αθηρωματική πλάκα και να εμποδίζεται η διέλευση του αίματος . Τότε η προσφορά οξυγόνου στην καρδιά μειώνεται. Τα μυικά κύτταρατης καρδιάς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην έλλειψη οξυγόνου.
Η στηθάγχη που εμφανίζεται με δυσφορία και πόνο στην καρδιά, οφείλεται σε καλή τροφοδοσία του μυικαρδίου σε θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο και αντιμετωπίζεται με νιτρώδη φάρμακα που παρέχουν οξυγόνο από την διάσπαση τους μέσα στο σώμα. (Στην λαική ιατρική αντίστιχο αποτέλεσμα έχει ο χυμός από τα πατζάρια που επίσης περιέχει νιτρικά)
Το έμφραγμα μυοκαρδίου προκαλείται από αιφνίδια διακοπή της ροής του αίματος προς την καρδιά λόγω απόφραξης της αρτηρίας που τροφοδοτεί την καρδιά.
Τα κύτταρα της καρδιάς δεν αντέχουν συνήθως αυτην την έλλειψη και θανατώνονται.
Μια βασική ενέργεια που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις  είναι ο αποκλεισμός της  επίδρασης του συμπαθητικού  (στρες) που συσπά και στενεύει τις αρτηρίες,


Εγκεφαλικό επισόδειο

Αν η αθηρωματική πλάκα αναπτυχθεί στις καρωτίδες, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
Τα κύτταρα του εγκεφάλου όπως και της καρδιάς χρειάζονται διαρκώς οξυγόνο για να ζούν. Αν η παροχή οξυγόνου μέσω του αίματος σε κάποια περιοχή του εγκεφάλου, σταματήσει περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα τότε τα κύτταρα της περιοχής πεθαίνουν και μπορεί να έχουμε μόνιμη βλάβη στον εγκέφαλο.
Περιπτώσεις εγκεφαλικού είναι το ισχαιμικό, όταν η ροή σταματά εξ αιτίας κάποιου θρόμβου. Η Εμβολή , όταν ο θρόμβος αποκοληθεί από κάποιο άλλο σημείο αρτηρίας του εγκεφάλου ή του σώματος και σφηνωθεί σε άλλη μικρότερη αρτηρία ώστε να την φράσσει. Αιμοραγικά επισόδεια έχουμε όταν διαφεύει αίμα προς τον εγκέφαλο από πληγωμένο αγγείο.
Τα εγκεφαλικά έχουν την αρχή τους σε αρτηριοσκλήρωση και αθηρωματική πλάκα, στις εγκεφαλικές αρτηρίες ή τις αρτηρίες του τραχήλου που μεταφέρει αίμα προς τον εγκέφαλο

Αν προσβληθούν οι αρτηρίες που μεταφέρουν αίμα στα κάτω άκρα, έχουμε την εμφάνιση «διαλείπουσας χωλότηταςΑνεύρυσμα

Ανεύρυσμα    είναι ένα παθολογικό ξεχείλωμα αρτηρίας επικίνδυνο να σπάσει. Σε σημεία των αρτηριών που στο τοίχωμα εμφανίζεται μια λέπτυνση δημιουργείται ένας σάκος που είναι επικίνδυνο να σπάσει. Πολύ συχνό στην κοιλιακή αορτή στην καρδιά στο ύψος του θώρακα (θωρακική αορτή) και στις αρτηρίες του εγκεφάλου.

Οι φλέβες

Οι φλέβες χρησιμοποιούνται για την επάνοδο του αίματος και ξεκινούν από τα τριχοειδή αγγεία. Η διαφορά πίεσης από την αρχή τους έως την εκβολή της κοίλης φλέβας στην καρδιά δεν είναι αρκετή για να κινήσει το αίμα. Έτσι χρησιμοποιούνται υποβοηθητικοί μηχανισμοί όπως οι κινήσεις των μυών, ιδιαίτερα των κάτω άκρων, η περιοδική αύξηση και ελλάττωση  της πίεσης σε θώρακα και κοιλιά με την αναπνοή,  κ.α. Εξ άλλουν φέρουν ανα διαστήματα λίγων εκατοστόμετρων βαλβίδες, έτσι ώστε το αίμα που επιστρέφει στην καρδιά να μην παλινδρομεί.
Τα τοιχώματά τους είναι  πιο λεπτά από αυτά των αρτηριών και πολλές φορές με τον χρόνο , εμφανίζεται χαλάρωση  (χάλαση) δηλαδή ξεχύλωμα . Για αυτό οι φλέβες θεωρούνται και σαν αποθήκες αίματος) . Κάποιες φορές το αίμα λιμνάζει στις φλέβες και θεωρούνται κατά κάποιον τρόπο και σαν αποθήκες αίματος . Όταν η παροχή είναι μικρή και υπάρχει  χάλαση στα μυικά τοιχώματά των φλεβών , τότε σε περιπτώσεις αυξημένης ενεργειακής ανάγκης που  χρειάζεται αυξημένη ενεργειακή παροχή, εκτός από ταχυκαρδία συμβαίνει και συστολή των φλεβών.
Στους υπερήλικες όμως οι φλέβες χάνουν σε έναν βαθμό την ελαστικότητά τους  και οι βαλβίδες τους γίνονται ανεπαρκείς κυρίως λόγω ασβεστοποίησής τους . Αυτό και σε σχέση με την έλλειψη κίνησης ιδιαίτερα στα κάτω άκρα δημιουργεί κιρσούς. Παρατεταμένη ακινησία, μειωμένη καρδιακή παροχή και ασθενική κυκλοφορία επιτείνει το πρόβλημα και δημιουργούνται θρομβώσεις στις φλέβες που καταλήγουν στην θρομβοφλεβίτιδα
Στην γεροντική ηλικία ακόμα μπορεί να εμφανιστεί ένας τύπος "φυσήματος" στην καρδιά που οφείλεται στην κακή κυκλοφορία του αίματος  που δημιουργεί στροβιλισμούς, κυρίως όταν έχουμε κατεστραμένες βαλβίδες (ασβεστοποίηση) και αλλαγή στην ποιότητα του αίματος (από αναιμία)

Τελειώνοντας καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως, οι ηλικιωμένοι πρέπει να φροντίζουν τον εαυτό τους με την ενημέρωση και την στάση ζωής τους. Να βοηθούν το κυκλοφορικό τους σύστημα, να συνεχίσει να λειτουργεί καλά και να ζήσουν και τα χρόνια της ωριμότητας που τόσα έχουν να τους προσφέρουν το ίδιο όμορφα  με τα νεανικά τους χρόνια

ΠΗΓΕΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ  Φ. ΧΑΝΙΩΤΗ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  Ι. ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
http://www.invitromagazine.gr/2014/01/08/mathete-pies-ine-i-sichnoteres-eties-thanatou-ston-kosmo/
ebooks.edu.gr304 × 376
www.fooddaily.gr500 × 500
www.incardiology.gr500 × 297
http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/92049debbe566ca5/8684ff2b6457df61/9cc6bb957979fa7c.html
www.star.gr395 × 450
westcity.gr300 × 300
www.youtube.com1920 × 1080
www.youtube.com480 × 360
moraviacatclub.eu406 × 254
https://el.wikipedia.org/wiki/Στηθάγχη
www.heartpneumo.gr476 × 664
http://www.incardiology.gr/pathiseis_stefaniaia/stefaniaia_plaka.html
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/02.13
1400g.wordpress.com250 × 258
http://www.iatronet.gr/symptom-checker/egkefaliko-epeisodio.html
https://el.wikipedia.org/wiki/Εγκεφαλικό_επεισόδιο
www.press-gr.com460 × 286
www.zambasvascular.com284 × 261
http://dimitra-spanoy.webnode.gr/products/i-giransi-stoys-organismoys-meros-tetarto-ti-na-kanoyme/

Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου