Τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων αλλά και παρεμβάσεις για την απελευθέρωση του εμπορίου συστήνει το ΔΝΤ απευθύνοντας σήμα κινδύνου για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Θεωρεί ότι η πορεία της οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων ευθύνεται για το 75% της επιβράδυνσης.

     
Παράλληλα στην έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία (World Economic Outlook) κεφάλαια της οποίας προδημοσιεύθηκαν εν όψει της συνόδου στην Ουάσιγκτον στις 7-10 Οκτωβρίου, αναλύει διεξοδικά τις επιπτώσεις της κρίσης στην Κίνα, του μεταναστευτικού και του αποπληθωρισμού.
Ειδικά για την Ελλάδα, στο κεφάλαιο του μεταναστευτικού επισημαίνει ότι αν ενσωματωθούν γρήγορα οι πρόσφυγες/μετανάστες θα υπάρχει όφελος για τις χώρες εγκατάστασης. Σε παγκόσμιο επίπεδο το ΔΝΤ υπολογίζει ότι στο μακροπρόθεσμο μέλλον θα υπάρχει όφελος 2% του ΑΕΠ για κάθε 1% αύξηση των εργαζομένων μεταναστών.
Στο θέμα του αποπληθωρισμού και σε σχετικό διάγραμμα καταγράφεται το σχετικά μεγάλο 'βάρος ' που προκαλούν εγχώριοι παράγοντες (οικονομική κρίση) στην πορεία του αποπληθωρισμού.
Παγκόσμιο εμπόριο
Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το ΔΝΤ στην έκθεσή του, η αδύναμη οικονομική δραστηριότητα, ιδίως στις επενδύσεις, ευθύνεται για τη δραματική επιβράδυνση του εμπορίου κατά τρία τέταρτα από το 2012.
Η στασιμότητα στο ζήτημα της απελευθέρωσης του εμπορίου, η πρόσφατη απότομη αύξηση του εμπορικού προστατευτισμού, και η πιο αργή διασπορά προϊόντων από τα σύνορα των χωρών 'κρατούν πίσω ' το εμπόριο, αλλά σε μικρότερο βαθμό.
Οι όγκοι του εμπορίου πιθανότατα θα παραμείνουν χαμηλοί, εκτός και αν η ανάπτυξη και οι επενδύσεις ενισχυθούν, προειδοποιεί το Ταμείο.
Επιπλέον μεταρρυθμίσεις στο εμπόριο, από κοινού με μέτρα που θα υποστηρίξουν όσους κινδυνεύουν να χάσουν σε αυτό το επίπεδο και θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση του εμπορίου, η οποία με τη σειρά της βοηθά την εξάπλωση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας.
Αντιπληθωρισμός χωρίς ευελιξία νομισματικής πολιτικής
Το ΔΝΤ επισημαίνει πως ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά σε πολλές οικονομίες τα τελευταία χρόνια. Ο λεγόμενος αντιπληθωρισμός εξαπλώνεται σε διαφορετικά κράτη, επίπεδα και τομείς ndash;αν και είναι πιο έντονος στα εμπορεύσιμα αγαθά από ό,τι στις υπηρεσίες. Οι βασικοί καταλύτες για τον πρόσφατο αντιπληθωρισμό είναι η επίμονη οικονομική αδυναμία και οι εξασθενημένες τιμές εμπορευμάτων. Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα μέτρα των πληθωριστικών προσδοκιών μεσοπρόθεσμα δεν έχουν υποχωρήσει σημαντικά μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η ευκολία με την οποία αντιδρούν οι προσδοκίες στις διάφορες εκπλήξεις που αφορούν τον πληθωρισμό ndash;ένα μέτρο του βαθμού συγκράτησης των πληθωριστικών προσδοκιών- έχει αυξηθεί στις χώρες που οι πολιτικές των επιτοκίων έχουν πλησιάσει τα κατώτατα όριά τους.
Ο αντίκτυπος από τη μετάβαση της Κίνας και τη μετανάστευση
Στην έκθεσή του το ΔΝΤ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα μετάδοσης κρίσης είναι σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της πορείας της παγκόσμιας οικονομίας και των κινδύνων που την περιβάλλουν, αλλά η φύση τους μεταβάλλεται. Η ολοένα μεγαλύτερη δυσμένεια των αναδυόμενων αγορών δείχνει ότι τα οικονομικά σοκ που ξεκίνησαν εκεί, παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο σε άλλες χώρες του πλανήτη. Το ΔΝΤ βάζει στο 'μικροσκόπιό ' του την παγκόσμια επίδραση της μετάβασης της
Κίνας προς ένα πιο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο αλλά και τις επιπτώσεις από τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές για τις χώρες προέλευσης και υποδοχής. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι ενώ οι πηγές και τα κανάλια μετάδοσης των κρίσεων αυτών ποικίλλουν, το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως, παρά τον βραχυπρόθεσμο αρνητικό αντίκτυπο στις οικονομίες-αποδέκτριες, μπορούν να προσφέρουν οφέλη μακροπρόθεσμα. Εάν γίνει σωστή διαχείριση, η οικονομική μετάβαση της Κίνας θα οδηγήσει σε περισσότερο βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των προκλήσεων που απορρέουν από τη γήρανση του πληθυσμού στις χώρες υποδοχής.

Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου