Την ώρα που οι παράγοντες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Λονδίνο για να παρουσιάσουν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και να τονώσουν τη ζήτηση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ένα (ακόμα) από τα λίγα διαμάντια της ελληνικής επιχειρηματικότητας αποφασίζει να βγει από το Χρηματιστήριο.


Πρόκειται για την εταιρεία Kleeman Hellas, της οικογένειας του Κωνσταντίνου Κουκούντζου, που δραστηριοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία στην παραγωγή και εμπορία συστημάτων ανελκυστήρων. Η Kleeman είναι πιο καλύτερες εταιρείες της χώρας με σπουδαία εξαγωγική δραστηριότητα (90%) και προστίθεται στις υγιείς επιχειρήσεις που κατά κόρον γυρίζουν την πλάτη στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ο λόγος που οι καλές επιχειρήσεις εγκαταλείπουν το ελληνικό χρηματιστήριο είναι γιατί επηρεάζει δυσμενώς τη φήμη τους, δεν παίζει το ρόλο του ως αναπυξιακού εργαλείου και δεν αντανακλά τις πραγματικές αξίες των καλών επιχειρήσεων.

Ετσι με αποτίμηση 47,77 εκατ. ευρώ (ή 2,02 ευρώ ανά μετοχή) οι βασικοί μέτοχοι μέσω νομικού προσώπου που ιδρύθηκε γιαυτό το σκοπό της MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD ("Προτείνων"), επιθυμούν να αγοράσουν και τις υπόλοιπες μετοχές που δεν κατέχουν ήτοι 7.752.118 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 32,78% του συνόλου (το σύνολο ανέρχεται σε 23.648.700 μετοχές).

Η τιμή που προσφέρεται (2,02 ευρώ ανά μετοχή) είναι ανώτερη κατά:
- 27% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής της περιόδου των τελευταίων έξι (6) μηνών που έληξε την 16η Σεπτεμβρίου 2016 και ο οποίος ήταν €1,59 ανά μετοχή,

- 29,5% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής της περιόδου των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών που έληξε την 16η Σεπτεμβρίου 2016 και ο οποίος ήταν €1,56 ανά μετοχή.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias είναι σύμβουλος της εταιρείας και πιστοποιεί ότι υπάρχει το αντάλλαγμα που προτείθεται να δώσει ο προτείνων.

Εφόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005. Προς το σκοπό αυτό, θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της  Εταιρείας από το Χ.Α.

Ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει και να διευκολύνει τη διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειες της για περαιτέρω ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης στρατηγικής, δεν έχει προγραμματιστεί η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας εκτός Ελλάδος και η κύρια παραγωγική βάση που διατηρεί η Εταιρεία στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη και αναμένεται να ενισχυθεί.

Εσοδα 107 εκατ. ευρώ το 2015 

Η εταιρεία Kleeman είχε στην τελευταία 12μηνη οικονομική χρήση (2015) έσοδα 107 εκατ. ευρώ (από 82,7 εκατ. το 2014) και καθαρά κέρδη μερά από φόρους 3,6 εκατ. ευρώ (από 4,6 εκατ. το 2014).

Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, με το ποσοστό των διεθνών πωλήσεων να ανέρχεται στο 90% τo 2015. Διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα (Κιλκίς), τη Σερβία και την Κίνα.

Η έδρα είναι στην βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς, όπου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία της KLEEMANN οι εγκαταστάσεις γραφείων, παραγωγής και logistics καλύπτουν συνολική έκταση 63.258 m2, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων της θυγατρικής KLEFER.

Τα ίδια της κεφάλαια ανέρχονται σε 88 εκατ. ευρώ ενώ ο δανεισμός της είναι μόλις 8 εκατ. ευρώ. Από αυτό και μόνο φαίνεται  ότι η αξία της επιχείρισης είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη συνήθη αποτίμησή της στο Χρηματιστήριο τον τελευταίο καιρό (περίπου 37 εκατ. ευρώ) και μεγαλύτερη από αυτή (47,7 εκατ. ευρώ) με την οποία οι βασικοί μέτοχοι επιχειρούν να την βγάλουν από το Χρηματιστήριο εάν και εφόσον πετύχει η δημόσια πρόταση και εξασφαλίσουν συνολικά ποσοστό άνω του 90% (ήδη κατέχουν το 67,22% των μετοχών).
του Χρήστου Ιωάννου Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου