Σε πολύ χαμηλότερες προβλέψεις για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων προβαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από εκείνες του υπουργείου Οικονομικών και της Κομισιόν, αμφισβητώντας ευθέως την επίτευξη των στόχων και ζητώντας εμμέσως τη λήψη νέων μέτρων για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

Σύμφωνα με την έκθεσή του για τις δημοσιονομικές προοπτικές παγκοσμίως, το Ταμείο εκτιμά ότι φέτος η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ, αντί πρόβλεψης για 0,6% του υπουργείου Οικονομικών.
Για το 2017, το ΔΝΤ θεωρεί πως με την πλήρη εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου, η Ελλάδα θα επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ, ενώ από το 2018 και μετά εκτιμά ότι θα ανέρχεται ετησίως στο 1,6% του ΑΕΠ.
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως το 2017 το πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 1,8% του ΑΕΠ, ενώ το μνημόνιο προβλέπει ότι από το 2018 και έπειτα το θα πρέπει να βρίσκεται στο 3,5% του ΑΕΠ.
Είναι σαφές ότι το Ταμείο θεωρεί για να επιτευχθούν οι μνημονιακοί στόχοι χρειάζονται νέα μέτρα, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 1,5 δισ ευρώ για το 2017 και περίπου 3,5 δισ ετησίως από το 2018 και μετά.
Χρέος
Σε ό,τι αφορά την πορεία του δημοσίου χρέους, το ΔΝΤ προβλέπει ότι θα είναι υψηλότερο από αυτό που προβλέπει η Κομισιόν. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι φέτος θα ανέλθει στο 183,4% του ΑΕΠ (182,9% κατά την Κομισιόν), το 2017 θα αυξηθεί στο 184,7% και θα διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο και το 2018 (172,4% κατά την Κομισιόν). Από το 2019, θα ξεκινήσει αποκλιμάκωση του χρέους κατά το ΔΝΤ για να υποχωρήσει το 2021 στο 169,2%.
Με αυτά τα δεδομένα, γίνεται αντιληπτό επιμένει στην ανάγκη σημαντικής ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου