Ως την «μαύρη τρύπα» της Ευρώπης αντιμετωπίζει η Ε.Ε. την Ελλάδα σε ότι αφορά την ασφάλεια των συνόρων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότειε σήμερα την ανάπτυξη συνοριοφυλάκων της νέας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Σερβία και την ΠΓΔΜ, προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να αποτραπούν παράνομες είσοδοι από τους εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς που έχουν κατακλύσει  την Ελλάδα.
Η απόφαση αυτή έρχεται εξαιτίας του γεγονότος της πολιτικής των ανοικτών συνόρων που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση η οποία δεν πραγματοποιεί ούτε μια τυπική επιτήρηση των συνόρων ώστε αυτά να μην παραβιάζονται από αλλοδαπούς.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο της ΕΕ να εγκρίνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις δύο, τρίτες γειτονικές χώρες, (Σερβία και ΠΓΔΜ), προκειμένου να επιτραπούν οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακης και Ακτοφυλακής στην επικράτειά τους.
Η Επιτροπή θεωρεί πως ο σημαντικός αριθμός παράνομων  μεταναστών και αιτούντων άσυλο που εξακολουθεί να παραμένει στην Ελλάδα και η εύθραυστη κατάσταση στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων, δημιουργούν κίνδυνο «δευτερογενών ροών».
Τρεις μήνες μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η Επιτροπή επισημαίνει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την πλήρη λειτουργία της, σε επίπεδο συνοριοφυλάκων και εξοπλισμού, καθώς και η δημιουργία νέων εφεδρειών για ομάδες επέμβασης στον τομέα των επιστροφών.
Επί του παρόντος, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής διαθέτει περίπου 1.560 υπαλλήλους (760 στην Ελλάδα, 130 στη Βουλγαρία, 600 στην Ιταλία και 70 στα Δυτικά Βαλκάνια) οι οποίοι αποστέλλονται στα κράτη μέλη για τη στήριξη των εξωτερικών τους συνόρων, συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες εθνικές ικανότητες των κρατών μελών (οι οποίες ανέρχονται σε πάνω από 100.000 συνοριοφύλακες).

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κενά κατά την τρέχουσα λειτουργία του και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την επαρκή κάλυψη των κενών αυτών.
pronews.gr
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου