Με πέντε "κρυφά" βάρη φορτώνει η κυβέρνηση τους εργαζομένους με μπλοκάκι με 1 ή 2 εργοδότες επιβάλλοντας τους την "προσωρινή" εισφορά 9,22% επί των αποδοχών τους για λογαριασμό της κύριας ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης τους.
Αν και η εφαρμοστική εγκύκλιος την οποία εξέδωσε χθες ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης (με την οποία προβλέπεται η εισφορά 9,22% σε βάρος των εργαζομένων με μπλοκάκι που δεν τα "βρίσκουν" με τον εργοδότη τους για τον τρόπο επιμερισμού των εισφορών 27,1%) είχε στόχο  την "προστασία των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας", τα συμφέροντα αυτά μάλλον θα θιγούν . 
Δήθεν... "προστασία" των εργαζομένων
Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με αναλυτές της κοινωνικής ασφάλισης, αυτή η μεσοβέζική κατάσταση καταβολής εισφορών μόνο από τον εργαζόμενο:
- Κυοφορεί μία ενδεχόμενη μερική ή ολική  ρήξη στις σχέσης εργαζομένου – εργοδότη. Ο εργαζόμενος πρέπει να καταγγείλει τον εργοδότη του στον ΕΦΚΑ ότι δεν καταβάλλει το δικό του μερίδιο εισφορών και παράλληλα να εργάζεται στην επιχείρηση του.
- Ενέχει τον κίνδυνο  αναδρομικής καταβολής των εισφορών του εργοδότη. Δηλαδή, ενδέχεται ο ΕΦΚΑ να ζητήσει από τον εργοδότη τις εισφορές που δεν κατέβαλλε στο διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος πλήρωνε μόνο τις δικές του εισφορές.  
- Δημιουργεί για ένα  απροσδιόριστο χρονικό διάστημα εισφορές  δύο τουλάχιστον "ταχυτήτων" για τα μπλοκάκια. Κάποια μπλοκάκια θα καταβάλλουν μόνα τους εισφορές 9,22% και κάποια άλλα εισφορές 27,1% μαζί με τους εργοδότες τους.
- Εξακολουθεί να ισχύει η εισφορά 26,9% επί των αμοιβών τις οποίες λαμβάνει ο εργαζόμενος ο οποίος κόβει μπλοκάκι για 3ο, 4ο κλπ. εργοδότη. Έτσι ο εργαζόμενος με μπλοκάκι που θα καταβάλλει μόνος του εισφορές 9,22% για τις 2 αμοιβές τις οποίες λαμβάνει από αντίστοιχα 2 εργοδότες, θα καταβάλλει επιπλέον εισφορές 26,9% για τις αμοιβές που λαμβάνει από τον 3ο, 4ο κλπ. εργοδότη του.
- Δεν προβλέφθηκε στη χθεσινή εγκύκλιο κανένα ελάχιστο όριο καταβολής του χαρατσιού 26,9% προκειμένου να θεωρείται ο εργαζόμενος με μπλοκάκι με 3ο,4ο κλπ. εργοδότη ως ασφαλιστικά ενήμερος.
Πρακτικά ανεφάρμοστη η προσωρινή εισφορά
Πιο αναλυτικά :
1)    Οι  εργαζόμενοι με μπλοκάκι οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλλουν  την εισφορά αυτή, θα πρέπει να καταγγείλουν τον εργοδότη τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ότι αυτός αρνείται να καταβάλλει τις εισφορές που του αναλογούν (17,88%) επί των αμοιβών τις οποίες λαμβάνει ο εν λόγω εργαζόμενος. Συνεπώς ο εργαζόμενος θα έλθει σε μερική, τουλάχιστον, ρήξη με τον εργοδότη του, με αμφίβολες συνέπειες για τη μετέπειτα σχέση τους.
2)    Σε περίπτωση που ο εργοδότης συμφωνήσει τελικά με τον εργαζόμενο στον τρόπο επιμερισμού των εισφορών 27,1% (9,22% αναλαμβάνει ο εργαζόμενος και 17,88% αναλαμβάνει ο εργοδότης) επί των αμοιβών του εργαζομένου, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο ΕΦΚΑ θα ζητήσει αναδρομικά από τον εργοδότη να καταβάλλει τις αναλογούσες εισφορές για την κύρια ασφάλιση –υγειονομική περίθαλψη του εργαζομένου για το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν έκανε κάτι τέτοιο.
3)    Η εγκύκλιος την οποία εξέδωσε χθες δεν θέτει κάποιο μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να ισχύει αυτή η μεταβατική κατάσταση, κατά την οποία θα καταβάλλει μόνο ο εργαζόμενος με μπλοκάκι τις εισφορές του. Έτσι αφήνεται μία απροσδιόριστη χρονικά "ειδική ζώνη" στην οποία κάποιοι εργαζόμενοι με μπλοκάκι θα καταβάλλουν  μόνοι τους εισφορές  εισφορές ύψους 9,22% ενώ κάποιοι άλλοι θα καταβάλλουν μαζί με τους εργοδότες τους εισφορές 27,1% με αντίστοιχη επιβάρυνση των αμοιβών τους.
 4)    Η προσωρινή εισφορά 9,22% σε βάρος του εργαζομένου με μπλοκάκι ο οποίος έχει 2 εργοδότες, δεν τον απαλλάσσει απόν την εισφορά 26,9% εφόσον ο ίδιος εργάζεται παράλληλα και  σε 3ο, 4ο κλπ. εργοδότη. Για τις αμοιβές τις οποίες θα εισπράξει ένας εργαζόμενος που κόβει μπλοκάκι πχ και σε 3ο εργοδότη, θα καταβάλλει ο ίδιος εισφορές 26,9% επ΄αυτών με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 167 ευρώ.
5)    Την ίδια στιγμή, η χθεσινή εγκύκλιος Πετρόπουλου δεν προβλέπει κανένα "πλαφόν" για την καταβολή των εισφορών 26,9% έτσι ώστε να θεωρείται ασφαλιστικός ενήμερος ο εργαζόμενος που την καταβάλλει. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Πετρόπουλος είχε δηλώσει προχθές πως "αν πραγματικά υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση", η κυβέρνηση "δεχόμενη την εισφορά που μπορούν να καταβάλλουν στο ύψος εκείνο που πραγματικά κατέβαλλαν και στο παρελθόν", "θα μπορεί να τους θεωρεί ανήμερους" από ασφαλιστική άποψη, "μέχρι να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα". Με άλλα λόγια, ο κ. Πετρόπουλος είχε υπονοήσει πως αν το ποσό που προκύπτει από το χαράτσι 26,9% είναι μεγαλύτερο από το ποσό που πλήρωνε ένας εργαζόμενος με μπλοκάκι με βάση το προηγούμενο σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων, τότε θα μπορεί ο εργαζόμενος να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος εφόσον καταβάλλει το ποσό που κατέβαλλε σε μηνιαία βάση με βάση το προηγούμενο σύστημα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συμπεριελήφθη στη χθεσινή εγκύκλιο. 
Χαράτσι 26,9% μέχρι να ισχύσει η προσωρινή εισφορά 9,22%
 
Η μειωμένη εισφορά 9,22% για τα μπλοκάκια θα τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που ο εργαζόμενος θα δηλώνει στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ότι δεν καλύπτεται από περιοδική δήλωση εργοδότη του, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Ο κ. Πετρόπουλος ξεκαθάρισε ότι το μέτρο δεν έχει αναδρομικότητα, κάτι που σημαίνει ότι για το διάστημα πριν τη δήλωση στον ΕΦΚΑ ο εργαζόμενος θα πρέπει να καταβάλει εισφορές με το παλιό ποσοστό που προβλέπεται για ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι 26,95%.
Άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι ακόμα γνωστό πόσο θα διαρκέσει η ρύθμιση για το 9,22%. Θα εξαρτηθεί και από το κατά πόσον η μείωση θα δρομολογήσει στην επίλυση διαφορών ανάμεσα σε εργαζόμενους που δηλώνονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και τους αντισυμβαλλόμενους εργοδότες.
Ο κ. Πετρόπουλος άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν περαιτέρω διορθώσεις από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Εφόσον ένας εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία θα πρέπει να τους εντάσσει και σε αναλυτική περιοδική δήλωση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσθέτοντας ότι διαφορετικά θα επιληφθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Σημείωσε πως μία από τις κύριες αιτίες του φαινομένου με ευρεία χρήση δελτίων παροχής υπηρεσιών είναι η απουσία των συλλογικών συμβάσεων, που η κυβέρνηση προσπαθεί να επαναφέρει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη αξιολόγηση.
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου