Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ξεκίνησε στην ΕΛΛΑΔΑ το 2010 από τους ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ σε σύμπραξη με το ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (πολιτικό, ακαδημαϊκό και επικοινωνιακό), το οποίο από τη Θέση του, είχε υποχρέωση:

 1. ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ σε όλον τον πλανήτη, αλλά κυρίως στον Ελληνικό λαό τις παραμέτρους του χρέους, δηλαδή: 
  • Να διαχωρίσει το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ από το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ. 
  • Να υπολογίσει με ακρίβεια το μέρος που ήταν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ και το μέρος ΤΟΚΟΙ επί των πραγματικών δανείων. 
  • Να διερευνήσει για το κάθε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ξεχωριστά την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα επένδυσής του και 
  • Να αποδώσει με ακρίβεια, τις ευθύνες στους 'Ελληνες υπευθύνους και να αποδώσει με ακρίβεια, συνυπευθυνότητα στους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, οι οποίοι γνώριζαν και συνέργησαν. 

2. ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΑ «ΜΝΗΜΟΝΙΑ». Στον πίνακα δείχνουμε τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, με τις οποίες οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ παραβιάζουν τις έννοιες του χρέους και τη φυσική νομοτέλεια του χρήματος. 
Εγκαινίασαν αυτήν την πρακτική σε βάρος της Ελλάδας δοκιμαστικά, για να την εφαρμόζουν σε όλον τον πλανήτη. Από το 2010 μέχρι σήμερα  η Ελλάδα μέσα από καταστροφικές για το λαό διαδικασίες, έχασε αξία 33 δις €, εξόφλησε 50 δις € και απέμειναν 60 δις € πραγματικό χρέος. 
Όσο ακριβώς είναι το χρήμα των λαμογιών στο εξωτερικό. Εάν σήμερα υπήρχε ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ στην Ελλάδα να αποδείξει και να παρουσιάσει την αλήθεια του χρέους των 60 δις €, ένα μέρος του Θα εξοφλούνταν από τα λαμόγια, ένα άλλο μέρος θα καταλογίζονταν στη συνυπευθυνότητα των δανειστών και το υπόλοιπο ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΧΡΕΟΣ Θα εξοφλούνταν μεσοπρόθεσμα (ανώδυνα και αβίαστα) από τον Ελληνικό λαό, χωρίς να καταστραφεί η χώρα. 
Πράξη μονομερής, ηθική, δίκαιη και αποκαλυπτική της αυθαιρεσίας των Τραπεζιτών. Πράξη απελευθερωτική για τον Ελληνικό λαό και τους λαούς του κόσμου.
ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ
Στον ΠΙΝΑΚΑ , στις δυο τελευταίες γραμμές Α και Β, παρουσιάζω τους δυο στρατηγικούς στόχους των ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ για την ΕΛΛΑΔΑ μέχρι το 2039 έτος που προκύπτει από τον ρυθμό μεγέθυνσης του παγκόσμιου ΑΕΠ και σύμφωνα με το μοντέλο που εφαρμόζουν οι διεθνείς τραπεζίτες  μετά την συμφωνία παραβίασης  λειτουργίας που σχεδιάσανε το 2010
Α. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
 Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ θα κατέχουν το 62% του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Γι αυτό: 
  • Θα διατηρήσουν αμετάβλητο το συνολικό Ελληνικό χρήμα (εμπορικό & αδρανές) 290 δις € (στήλη Α), το οποίο δημιούργησε ο Ελληνικός λαός μέσα στην Ελληνική  επικράτεια, με τραπεζικό δανεισμό. 
  • Θα διατηρήσουν αμετάβλητο το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΡΗΜΑ 110 δις € (στήλη Α αριστερά), το οποίο δημιούργησε ο Ελληνικός λαός μέσα στην Ελληνική επικράτεια, με αναστολή των κατωτέρω τραπεζικών πράξεων του φυσικού μοντέλου. 

1. Αναστολή δημιουργίας νέου κλασματικού αποθέματος (πράξη 1) 2. Αναστολή δημιουργίας νέου χρήματος (δανειοδότηση λαών) (πράξη 2) 0 δανεισμός παράγει το νέο χρήμα, που γίνεται καταλύτης της δημιουργικότητας του λαού. Με το νέο χρήμα ως καταλύτη, ο λαός δημιουργεί και επενδύει σε νέα ΠΡΑΓΜΑΤΑ και αυτοκαθορίζει την προσωπικότητά του ως δημιουργός. 
Η κατάργηση δανεισμού Θέτει σε κίνδυνο τη φυσική ανθρώπινη υπόσταση που αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις βλάβες της οικονομίας αλλά και καθηλώνει και καταστρέφει την προσωπικότητά, της οποίας κορμός είναι η ιδιότητα της δημιουργικότητας. 
  • Η κατάργηση δανεισμού είναι αντίθετη στις Θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές οι οποίες προστατεύουν την αξία του ανθρώπου (άρθρο 2.1) και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρο 5.1 στο Ελληνικό Σύνταγμα). 3. Αναστολή αδρανοποίησης των εξοφλημένων τόκων (πράξη 3) Θα μηδενίσουν το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑ (στήλη C) και Θα το μετατρέψουν (βαφτίσουν) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΡΗΜΑ, που θα κατέχουν οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ως καταθέσεις 180 δις € κυρίως σε τράπεζες του εξωτερικού (στήλη Β1). 
  • Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ (δια μέσου των εμπορικών τους τραπεζών στην Ελλάδα), θα είναι δανειστές όλου του Ελληνικού χρήματος 290 δις € (στήλη 0). 0 Ελληνικός λαός, ενώ Θα κατέχει μόνο το 38%, Θα είναι χρεώστης όλου του ελληνικού χρήματος 290 δις € (στήλη Α). Τα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ θα είναι εγγυητής του χρέους του Ελληνικού λαού (180 + 110) = 290 δις € (στήλη Ε).

Β. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Θα κατέχουν το 62% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εγκαταστάσεις, μηχανήματα, υποδομές, φυσικούς πόρους, επιχειρήσεις κλπ) και θα είναι σχεδόν αποκλειστικοί ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.
Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ είναι υποχρεωμένοι να πραγματώσουν τους δυο προηγούμενους στόχους (να κατέχουν δηλαδή το 62% των χρημάτων και του πλούτου του Ελληνικού λαού), για να μπορέσουν να πραγματώσουν τον υπέρτατο στρατηγικό τους στόχο, ο οποίος είναι να κυβερνούν και την Ελλάδα, στα πλαίσια της παγκόσμιας διακυβέρνησής. 
Το πιο κοντινό στην εμπειρία των ανθρώπων καθεστώς διακυβέρνησης που Θα προκύψει, είναι ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. Τα ΣΟΒΙΕΤ θα συγκροτούνται από ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των Διεθνών Τραπεζιτών με το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ της, που Θα παράγει και Θα εφαρμόζει την πολιτική σκέψη της παγκόσμιας διακυβέρνησης. 
Η Ελλάδα δεν Θα είναι Εθνικό Κράτος όπως το ξέρουμε, αλλά Θα λειτουργεί σαν διαχωρισμένα, διασπασμένα, ασύνδετα μεταξύ τους επαρχιακά μορφώματα, υπόλογα μόνο στο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ των Σοβιέτ των Τραπεζιτών. Οι τράπεζες δε Θα δανείζουν στον Ελληνικό λαό, με συνέπεια ο λαός να είναι αποκλεισμένος από επενδυτικές δραστηριότητες, των οποίων λειτουργοί Θα είναι μόνο οι Τραπεζίτες. Ο λαός Θα εργάζεται μόνο για τους Τραπεζίτες επενδυτές, σε  καθεστώς Ειδικής Οικονομικής Ζώνης, όπως Θα είναι και ολόκληρος ο πλανήτης. Μοναδικός εργοδότης θα είναι το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ των Τραπεζιτών και Θα έχουν εργασία όλοι οι 'Ελληνες, εφόσον θα είναι «καλά παιδιά». Εφόσον οι "Ελληνες Θα είναι «καλά παιδιά», ενώ θα χάσουν την ιδιοκτησία τους, Θα συνεχίσούν να τη χρησιμοποιούν. Εφόσον Θα είναι «καλά παιδιά», Θα έχουνε δουλειά, δε Θα πεινάνε, δε θα διψάνε, δε Θα κρυώνουν και Θα κάνουν και 20 μέρες διακοπές. Είμαι βέβαιος πως ο σκύλο σας απολαμβάνει όλες αυτές τις συνθήκες, που σε ότι αφορά το σκύλο είναι δείγμα υψηλού πολιτισμού. 
Ο άνθρωπος όμως δεν είναι σκύλος.. Τα ΣΟΒΙΕΤ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ Θα είναι το απόλυτο καθεστώς παγώματος της ψυχής. Θα γίνουν τεράστιες επενδύσεις στις «επιστήμες» της ψυχολογίας και ψυχιατρικής και στα φάρμακα καταστολής, με σκοπό τον ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ των ανθρώπων και το παραμικρό σκίρτημα ψυχής Θα καταστέλλεται. Όσοι απομείνουν να περιφέρονται, δε θα θυμίζουν ανθρώπους, αλλά «ζόμπι». Οι άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν ευτυχισμένα σκυλιά, γιατί δεν υπάρχει καμιά, μα καμιά περίπτωση να αφανιστεί η ΨΥΧΗ τους. Τα σκιρτήματα της ψυχής των ανθρώπων Θα εκδηλώνουν τόσο τρομακτικές διαστάσεις, που όση βαρβαρότητα, όση «επιστήμη», όση καταστολή κι αν εφαρμόσουν οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ επάνω στην ανθρωπότητα, οι λαοί σε κάποια στιγμή όχι πολύ μακρινή, Θα τους κατασπαράξουν. Αυτούς και όλα τους τα σόγια. Αυτούς και όλους τους υποτακτικούς τους.
Οι Τραπεζίτες είναι εξ ορισμού έξυπνοι άνθρωποι. "Εχουν την επιλογή να κυβερνήσουν τον κόσμο και να καταλήξουν σε ότι χειρότερο μπορεί να επιφυλάσσει η ανθρώπινη μοίρα, αλλά έχουν και την επιλογή να είναι οι «υψηλοί» λειτουργοί της φυσικής νομοτέλειας του χρήματος, αποκομίζοντας τα μέγιστα προνόμια, που μπορεί να προσφέρει η Δημοκρατία. Η ΕΥΘΥΝΗ, ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ.

ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, που παραβιάζουν το φυσικό μοντέλο του Ελληνικού χρήματος, είναι σκιασμένες με μπλε χρώμα, όπως δείχνω στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ 3α.

ΠΡΑΞΗ 9. Κάλπικα κρατικά δάνεια με ΑΔΡΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑ. Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ (κατά παράβαση) δανείζουν στο Ελληνικό κράτος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑ, οπότε το μειώνουν με εγγραφές στο κελί (Ξ') και χρεώνουν το Ελληνικό κράτος με εγγραφές στο κελί (9,Ε). Αυτό, γίνεται παροχές και υποδομές δηλαδή «βαφτίζεται» ΕΜΠΟΡΙΚΟ και γίνεται καταθέσεις του λαού στο κελί (9,Β).
ΠΡΑΞΗ 10. Κάλπικες επιδοτήσεις με ΑΔΡΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑ. Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ (κατά παράβαση) επιδοτούν το Ελληνικό κράτος με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑ, οπότε το μειώνουν με εγγραφές στο κελί (10,C). Αυτό γίνεται επενδύσεις, δηλαδή «βαφτίζεται» ΕΜΠΟΡΙΚΟ και γίνεται καταθέσεις του λαού στο κελί (10,Β).
ΠΡΑΞΗ 11. Εξόφληση κρατικού χρέους. 0 Ελληνικός λαός κάνει αναλήψεις με μειωτικές εγγραφές στο κελί (11,Β) και πληρώνει αυξημένους φόρους στο Ελληνικό κράτος, το οποίο εξοφλά χρέος στους ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ . Αυτοί εισπράττουν το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΡΗΜΑ και το κάνουν καταθέσεις τους σε τράπεζες εξωτερικού, με εγγραφές στο κελί (11,81). Επίσης κάνουν μείωση τον Ελληνικού χρέους, με εγγραφές στο κελί (11,Ε2).
ΠΡΑΞΗ 12. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ περιουσίας του Ελληνικού λαού. Α. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ περιουσίας (38%*180) (τιμές 2024). Ο Ελληνικός λαός λόγω αναστολής δημιουργίας νέου χρήματος, αδυνατεί να εξοφλήσει τους τόκους, οπότε οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ (κατά παράβαση) προβαίνουν σε κατασχέσεις με μειωτικές εγγραφές στο κελί (" 1ί) και στο κελί (12,D). (Επειδή στην πρώτη μετά το 2010 περίοδο το Ελληνικό ΑΕΠ Θα διαμορφωθεί στα 180 δις €, οι περιουσία του Ελληνικού λαού Θα έχει ΑΞΙΑ = 180, οπότε οι κατασχέσεις Θα αγγίξουν το όριο της αντοχής του λαού και θα είναι περί των  70 δις €. Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ περιουσίας (38%*180) (τιμές 2039). Και στην επόμενη περίοδο για τον ίδιο λόγο, ο Ελληνικός λαός Θα αδυνατεί να εξοφλήσει τους τόκους, οπότε οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ (κατά παράβαση) θα προβαίνουν σε κατασχέσεις με μειωτικές εγγραφές στο κελί (12,Α) και στο κελί (12,D). (Επειδή στην δεύτερη μετά το 2010 περίοδο το Ελληνικό ΑΕΠ Θα διαμορφωθεί στα 110 δις €, οι περιουσία του Ελληνικού λαού Θα έχει ΑΞΙΑ = 110, οπότε οι κατασχέσεις θα αγγίξουν το νέο όριο 
αντοχής του λαού και θα φτάσει στο ποσό των 40 δις €.
ΠΡΑΞΗ 13. Τακτοποίηση χρήματος λαμόγιων. Το Ελληνικό κράτος με συνέργεια των ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, θα νομιμοποιήσει το χρήμα των λαμόγιων και Θα καταφέρει να εισπράξει 20 δις €. Θα γίνουν καταθέσεις με εγγραφές στο κελί (13,Β δεξιά) και μειωτικές εγγραφές στα χρήματα των λαμόγιων στο κελί (13,62).
ΠΡΑΞΗ 14. Διαγραφή κρατικού χρέους . Α. Διαγραφή κρατικού χρέους 37% (περίοδος 2010-2024). Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ επιδιώκουν για το Ελληνικό κρατικό χρέος να είναι ίσο με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ 290 δις €, οπότε κάνουν διαγραφή 180 δις με εγγραφές στο κελί (14,Ε). Β. Διαγραφή κρατικού χρέους 43% (περίοδος 2025-2039). Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ επιδιώκουν για το Ελληνικό κρατικό χρέος να είναι ίσο με το ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ 290 δις €, οπότε κάνουν διαγραφή 220 δις με εγγραφές στο κελί (14,Ε).
 ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ


 "Πηγή:http://anemosanatropis.blogspot.gr"
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου