Μόλις πριν ένα χρόνο, ένας μαύρος κύκνος προσγειώθηκε στη μέση της Ευρώπης, όταν σε μια “θεαματική εξέλιξη» στην Αυστρία, η «κακή τράπεζα» της χρεοκοπημένης τράπεζας Hypo Alpe Adria , η HETA Asset Resolution AG , η ίδια μετατράπηκε σε προβληματική τράπεζα, με αποτέλεσμα οι πιστωτές της να αναγκαστούν σε ακούσιο»bail-in”, μετά την «ανακάλυψη» μίας τρύπας στα κεφάλαια της αξίας 8,5 δις δολαρίων στον ισολογισμό της, που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.


Η Αυστρία είχε προηγουμένως εθνικοποιήσει την προκάτοχό της HETA , την Hypo Alpe-Adria-Bank International, πριν από έξι χρόνια , όταν αυτή σχεδόν κατέρρευσε εξαιτίας επισφαλών δανείων , που προέκυψαν από την γρήγορη επέκταση της στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Αφού κατέστρεψε παραπάνω από 5,5 δις ευρώ χρημάτων των φορολογούμενων για να στηρίξει την Hypo Alpe, ο υπουργός Οικονομικών Hans Joerg Schelling σταμάτησε την στήριξη της τον Μάρτιο του 2015, προκαλώντας την εξαγορά της από την FMA .
Αυτό ήταν το πρώτο προτεινόμενο «Bail-In» για πιστωτές του δημόσιου τομέα, που συνέβη πριν από παρόμοια αναδιάρθρωση ισολογισμών στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία κατά τους επόμενους μήνες. Ή μάλλον δεν ήταν ένα πλήρως εκτελεσμένο «Bail-In», γιατί οι πιστωτές αγωνίστηκαν με νύχια και δόντια για να το αποφύγουν.
Και στη συνέχεια σήμερα, μετά από απόφαση της αυστριακής τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής, της Finanzmarktaufsicht (FMA) ή Αρχής για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές , η Αυστρία έγινε επίσημα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα , που χρησιμοποίησε ένα νέο νόμο, που προβλέπεται στο πλαίσιο της τραπεζικής οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την εκκαθάριση των ευρωπαικών τραπεζών , για να μοιράσει τις απώλειες της αποτυχημένης τράπεζας στους μεγάλους πιστωτές τους , καθώς μείωσε την αξία του χρέους, που οφείλεται από την HETA Asset Resolution AG.
Τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης:
Σήμερα, η Αρχή για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές της Αυστρίας (FMA) , ασκώντας τη λειτουργία της ως αρχή εξυγίανσης, σύμφωνα με την πράξη για την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση Τραπεζών (BaSAG – Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken), ανακοίνωσε τα βασικά χαρακτηριστικά των περαιτέρω βημάτων για την εκκαθάριση της HETA ASSET RESOLUTION AG.

Τα πιο σημαντικά μέτρα είναι τα εξής:
– 100% bail-in για όλες τις υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης,
– 53,98% bail-in, με αποτέλεσμα την μείωση της αξίας τους στο 46.02%, για όλες τις επιλέξιμες προνομιακές απαιτήσεις του παθητικού,
– ακύρωση όλων των τόκων από 1.3.2015, όταν η HETA τοποθετήθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης , σύμφωνα με την πράξη BaSAG και
– εναρμόνιση της προθεσμίας λήξης του συνόλου των επιλέξιμων υποχρεώσεων της σε 31/12/2023.

Σύμφωνα με το σημερινό σχέδιο ψηφίσματος για την HETA, η διαδικασία εκκαθάρισης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το 2020, αν και η εξόφληση όλων των απαιτήσεων, καθώς και οι νομικά δεσμευτικές αποφάσεις για όλες τις παρούσες εκκρεμείς δικαστικές διαφορές ρεαλιστικά αναμένεται να εκδοθούν μόνο μέχρι το τέλος του 2023. Μόνο σε αυτό το χρονικό σημείο θα είναι δυνατόν να διανεμηθούν τελικά τα περιουσιακά στοιχεία και να εκκαθαρισθεί η εταιρεία.
Στο πλαίσιο της παραπάνω ανακοίνωσης, η Αυστρία μείωσε τις υποχρεώσεις HETA προς τους μεγάλους πιστωτές της κατά 54 τοις εκατό και επέκτεινε τη διάρκεια όλων των επιλέξιμων χρεών της ως την 31 Δεκεμβρίου του 2023 , για να βοηθήσει να καλυφθεί μια τρύπα αξίας 8 δισ ευρώ (9,1 δισ δολαρίων ) στον ισολογισμό της HETA . Επίσης, διέγραψε τυχόν υπολείμματα ιδίων κεφαλαίων της και τις μικρότερες απαιτήσεις του παθητικού, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά κεφάλαια.
Η Finanzmarktaufsicht ανέλαβε τον έλεγχο της HETA πέρυσι στην πρώτη εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , που σχεδιάστηκαν για να πάψει η χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους των διασώσεων τραπεζών.
“Ενώ η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για την εξυγίανση και την ανάκαμψη των τραπεζών είναι ανεξερεύνητο έδαφος και από νομικούς και από πρακτικούς όρους, βρισκόμαστε στη πορεία με στόχο την εκκαθάριση της HETA”, δήλωσαν οι δύο επικεφαλής της FMA, ο Helmut Ettl και ο Klaus Kumpfmueller. » Η ομαλή εκκαθάριση είναι πιο συμφέρουσα από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας μέσω δικαστηρίων” .
Όπως γράφει το Bloomberg, η αντιμετώπιση της χρεοκοπίας τραπεζών παραμένει ένα ακανθώδες ζήτημα για την ΕΕ περισσότερα από επτά χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers Holdings Inc. Οι διασώσεις στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, που πραγματοποιήθηκαν πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες στις χώρες αυτές , προκάλεσαν διαμαρτυρίες για άνιση ή αυθαίρετη μεταχείριση των πιστωτών.
Η αδοκίμαστη οδηγία για την αναδιάρθρωση και εκκαθάριση των τραπεζών της ΕΕ , που βρίσκεται τώρα σε ισχύ σε όλα τα 28 κράτη της ΕΕ, προβλέπει κανόνες και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου bail in, για να εξασφαλίσει ότι οι πιστωτές θα μοιραστούν το βάρος.
Οι πιστωτές δεν ευχαριστήθηκαν και η HETA έγινε πεδίο μάχης για τις διαδικασίες της πρώτης εφαρμογής της BRRD . «Στο επίκεντρο του θέματος είναι 11 δις ευρώ χρέους της HETA που είναι εγγυημένο από την επαρχία Καρίνθια, στην οποία ανήκε η προκάτοχός HETA μέχρι το 2007. Οι εγγυήσεις αυτές αμβλύνουν τις προθέσεις των νέων κανόνων, γιατί σημαίνουν ότι οι απώλειες που επιβάλλονται στους κατόχους ομολόγων θα γίνουν μια απαίτηση σε βάρος της Καρίνθια , η οποία δηλώνει ότι δεν μπορεί να τις πληρώσει. Το κούρεμα της Κυριακής σημαίνει ότι η επαρχία αντιμετωπίζει απαιτήσεις 6,4 δις ευρώ, δήλωσε η FMA «
Η προσπάθεια της Καρινθίας να εξουδετερώσει τις εγγυήσεις, αγοράζοντας τα ομόλογα με έκπτωση , απορρίφθηκε από τους ομολογιούχους με επικεφαλής την Commerzbank AG και την Pacific Investment Management Co. τον περασμένο μήνα. Οι πιστωτές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Αυστρία θα έπρεπε να πληρώσει, αν η Καρίνθια δεν μπορούσε , έκαναν αγωγή επίσης σε ένα γερμανικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες της BRRD δεν ισχύουν για την HETA.
Η ανακοίνωση εγκαινιάζει την επόμενη και ακόμη περισσότερο ουσιαστική φάση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές. Αφού αρχικά απέκλεισαν μια δεύτερη προσφορά, οι Αυστριακοί αξιωματούχοι αυτή την εβδομάδα εξομάλυναν το δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις για την αποφυγή μακροχρόνιου δικαστικού αγώνα.Ο Gaby Schaunig, ο γραμματέας Οικονομικών της Καρίνθια , δήλωσε ότι θα επανεξετάσει μια πρόσφατη πρόταση των πιστωτών και ότι “οποιαδήποτε λύση εκτός δικαστηρίου είναι καλύτερη από τη νομική οδό.»
Σύμφωνα με το Bloomberg, μερικοί από τους πιστωτές σχεδιάζουν να κάνουν μια προσφορά προς την Αυστρία , που θα οδηγήσει σε πληρωμή 82 σεντ για κάθε ευρώ, δήλωσε το Σάββατο ένα πρόσωπο που γνώριζε την προσφορά. Είναι ασαφές πόσοι πιστωτές υποστηρίζουν την προσφορά. Την Τρίτη, οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών θα συναντηθούν επίσης στο Λονδίνο για συνομιλίες, σύμφωνα με μια έκθεση στην Der Standard. Πολλοί πιστωτές έχουν απορρίψει οποιοδήποτε κούρεμα ως επιλογή , ανησυχώντας πως ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να επηρεάσει τις επενδύσεις τους σε εταιρείες, που αντιμετωπίζουν παρόμοιο οικονομικό πρόβλημα . Άλλοι είναι πιο πρόθυμοι να διαπραγματευτούν.
Μερικοί πιστωτές είχαν ήδη προσβάλει την απόφαση της FMA να εφαρμόσει τους κανόνες για την εξυγίανση των ευρωπαικών τραπεζών στη περίπτωση της HETA. Απαντώντας στις αντιρρήσεις, η FMA, δήλωσε ότι η εκκαθάριση παραμένει «πλήρως δεσμευτική », προσθέτοντας ότι οι πιστωτές είναι πλέον ελεύθεροι να προσφύγουν στο ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο της Αυστρίας:
Προσφυγές ενάντια στην διοικητική απόφαση έκτακτης ανάγκης της 10.4.2016, η οποία καθορίζει τις σημαντικές δράσεις εκκαθάρισης σύμφωνα με την BaSAG, μπορούν να υποβληθούν στη FMA εντός τριών μηνών. Αν γίνει τέτοια προσφυγή , η FMA θα κινήσει την τακτική διοικητική διαδικασία, θα αναγνωρίσει και θα εξετάσει τις υποβληθείσες προσφυγές και στη συνέχεια θα εκδώσει διοικητική απόφαση σε σχέση με την διαδικασία προσφυγής.
Αν υπάρξουν αλλαγές στη σημερινή απόφαση, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούν χρόνια για να περάσουν μέσα από το σύστημα των αυστριακών δικαστηρίων . Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο έχει τεθεί και περιμένουμε πολλές περισσότερες τράπεζες να ακολουθήσουν το παράδειγμα και να κάνουν «bail-in » στις απαιτήσεις των μεγάλων πιστωτών τους και τελικά , εάν δεν υπάρχει αρκετή αξία για την ικανοποίηση απαιτήσεων , στους καταθέτες τους .
ΠΗΓΗ http://www.zerohedge.com/news/2016-…
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Στις 10.3.2015 είχε δημοσιευθεί ένα σχετικό άρθρο μου.
ΠΗΓΗ http://www.freepen.gr/2015/03/blog-…
Σας θυμίζω μερικά από τα τότε σχόλια μου :
“ Η έννοια του Μαύρου Κύκνου ταυτίζεται με ένα εξαιρετικά σπάνιο και θεωρητικό ενδεχόμενο, που εντυπωσιάζει όταν συμβεί και που εξηγείται εκ των υστέρων λογικά, αλλά με λάθος μεθοδολογία.
Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει στην Αυστρία δεν είναι Μαύρος Κύκνος, γιατί έχει ξανασυμβεί στην ίδια χώρα το 1931 με την περίπτωση της τράπεζας Creditanstalt, από την οποία ξεκίνησε η τραπεζική κρίση και οι τραπεζικές χρεοκοπίες της Μεγάλης Ύφεσης.
ΠΗΓΗ http://en.wikipedia.org/wiki/Creditanstalt
Το άρθρο είναι καλογραμμένο και πολύ αναλυτικό, αλλά το μεγάλο μυστικό κρύβεται στον παρακάτω πίνακα .


Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου