Ιεράρχηση των οφειλών τόσο προς τους ιδιώτες όσο και προς το Δημόσιο - Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί το «σβήσιμο» ενός ληξιπρόθεσμου δανείου - Τι θα ισχύσει για πρόστιμα και προσαυξήσεις
Ένα σύστημα διαγραφής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού το οποίο ιεραρχεί τα ποσά ανάλογα με την προέλευσή τους, έχει κατατεθεί στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς.
Το νέο σύστημα, το οποίο έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προβλέπει μια ιεράρχηση των οφειλών, η οποία θα έχει στην κορυφή τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) τα οποία θα «κουρεύονται» πρώτα και στη βάση θα έχει τα ποσά που αφορούν παρακρατούμενους φόρους (Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και ΦΠΑ) τα οποία θα κουρεύονται τελευταία.
Το ίδιο προτείνεται και για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπου τελευταία στη σειρά για κούρεμα θα βρίσκονται τα ποσά που συνδέονται με παρακρατούμενες εισφορές.
Η διαγραφή θα γίνεται εφόσον επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των πιστωτών που κατέχουν τουλάχιστον το 60% των απαιτήσεων, στις διαπραγματεύσεις που θα γίνονται υπό την αιγίδα ενός διαμεσολαβητή ο οποίος θα ορίζεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Στις διαπραγματεύσεις θα μετέχουν όλοι οι πιστωτές, ήτοι τράπεζες, το Δημόσιο, τα ταμεία, αλλά και προμηθευτές και εργαζόμενοι εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Η απόφαση του 60% να κουρέψουν τις απαιτήσεις τους θα δεσμεύει και τους υπόλοιπους να κουρέψουν σε ανάλογο ποσοστό.
Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία, η τρόικα ζητεί να κουρεύονται και αυτές αντίστοιχα, ενώ η ΓΓΔΕ, που αρχικά είχε αντιρρήσεις, κατέληξε τελικά στη συμβιβαστική πρόταση για κούρεμα των οφειλών κατά σειρά προτεραιότητας.
Εάν για παράδειγμα, τράπεζες που κατέχουν το 60% των απαιτήσεων αποδεχθούν ένα κούρεμα κατά 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τότε θα πρέπει να κουρευτούν κατά το ίδιο ποσοστό και όλες οι άλλες απαιτήσεις. Για τις οφειλές προς την εφορία το κούρεμα θα ξεκινά από τις οφειλές από πρόστιμα και προσαυξήσεις του ΚΒΣ, τα οποία αφορούν λάθη στη συμπλήρωση των βιβλίων και έχουν καταργηθεί από το 2013, αλλά οι παλαιές οφειλές συνεχίζουν να ακολουθούν τους φορολογούμενους.

Στη συνέχεια θα διαγράφονται άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις με βάση τη σειρά προτεραιότητας της ΓΓΔΕ στο τέλος της οποίας θα υπάρχουν τα ποσά που συνδέονται με παρακρατούμενους φόρους.
newmoney.gr
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου